Zabezpieczenia przewożonych ładunków w transporcie samochodowym

0
626

Najpowszechniejszym środkiem transportu już od wielu lat jest transport samochodowy. Spedycja najróżniejszego rodzaju towaru jest podstawą gospodarki handlowej i odbywa się zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami.  Przewożony ładunek powinien dotrzeć do miejsca docelowego w nienaruszonym stanie, w związku z czym należy go odpowiednio zabezpieczyć przed rozpoczęciem transportu. W jaki sposób dzielimy rodzaj przewożonego materiału i jak należy prawidłowo zabezpieczyć ładunek przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa kierowcy i innym uczestnikom ruchu drogowego?

Za prawidłowe zabezpieczenie przewożonego ładunku odpowiada przede wszystkim kierowca, który dokonuje transportu przedmiotowego materiału. Kierowca poza samym ładunkiem jest odpowiedzialny za uprzednie właściwe przyjęcie towaru, niezbędną dokumentację przewozową i na końcu za wydanie dostarczonego ładunku uprawnionej osobie. Pomimo tego, że to przewoźnicy odpowiadają za ładunek od momentu jego wydania do momentu jego odbioru to jednak bezpieczeństwo przewożonego ładunku spoczywa na odpowiedzialności kierowcy.

W zależności od rodzaju przewożonego towaru wyróżniamy dwie metody zabezpieczenia ładunku, tj. metodę kształtową, która charakteryzuje się umieszczaniem ładunku bez odstępu od ograniczenia przestrzeni ładunkowej oraz metodę siłową, która cechuje się dociskaniem ładunku poprzecznymi pasami w celu zwiększenia siły tarcia o podłogę. Pomimo istniejących dwóch metod mocowania wyróżniamy wiele technik mocowania ładunku.

Do najpowszechniejszych technik mocowania ładunku należą:

Mocowanie szpringowe

Mocowanie szpringowe polega na przepasaniu odciągami narożnych warstw ładunku oraz dwoma odciągami ukośnymi. Taki typ zabezpieczenia ładunku zapobiega przewróceniu się towaru oraz jego przemieszczeniu w czasie transportu.

Mocowanie za pomocą odciągów prostych

Mocowanie za pomocą odciągów prostych polega na połączeniu poprzez odciągi, zaczepów ładunku z punktami mocowania pojazdu. Zazwyczaj wykorzystywane są odciągi łańcuchowe jednakże, aby takie mocowanie było możliwe, zaczepy ładunku muszą mieć taką samą wytrzymałość jak odciągi.

Mocowanie za pomocą odciągów pętlowych

Mocowanie za pomocą odciągów pętlowych polega na opasaniu pętlą przewożonego ładunku i następnie na zamocowaniu zaczepu na jednym z boków pojazdu. Należy równomiernie rozłożyć siłę w związku z czym takie mocowanie zakłada się parzyście i na przemian. W taki sposób zwiększamy siłę tarcia ładunku o podłogę oraz zapobiegamy przemieszczeniu się ładunku w przeciwnym kierunku.

Ryglowanie

Ryglowanie polega na unieruchomieniu przewożonego ładunku. Jak sama nazwa wskazuje jest to technika  polegająca na zaryglowaniu towaru. W tym celu wykorzystujemy konstrukcję np. drewnianą, jednak metoda ta może być wykorzystywana jedynie w przypadku, w którym nasz ładunek jest odpowiednio sztywny.

Mocowanie blokowe

Mocowanie blokowe polega na wykorzystaniu elementów konstrukcji ładunkowej, czyli ściany przedniej, ściany bocznej i kłonicy. Podczas mocowania ładunku tą metodą często występują trudności polegające między innymi na tym, że pomiędzy ładunkiem tworzą się wolne przestrzenie. W takim przypadku osoby mocujące towar posiłkują się paletami lub poduszkami powietrznymi.

Mocowanie za pomocą odciągów przepasujących ładunek od góry

Mocowanie za pomocą odciągów przepasujących ładunek do góry polega na mocowaniu ładunku za pomocą odciągów, które zostały przełożone wokół górnej części ładunku. Odciągi dociskają przewożony ładunek zwiększając tym samym siłę tarcia o podłogę oraz zabezpieczają towar przed jego przesunięciem w trakcie transportu. Takie mocowanie sprzyja nie tylko bezpieczeństwu towaru lecz również bezpieczeństwu kierowcy i innych uczestników ruchu.

Powyżej wymienione techniki są jedynie najpowszechniejszymi technikami mocowania ładunku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz innym uczestnikom ruchu jak również w celu dowiezienia przewożonego towaru w nienaruszonym stanie, wskazane jest łączenie ze sobą wielu technik. Pamiętajmy o tym, aby sprawdzać przed przystąpieniem do czynności zabezpieczających ładunek, czy materiał, którego chcemy użyć jest w pełni sprawny i przeznaczony do użytku zabezpieczającego.

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj