Jak zmniejszyć ryzyko przy przewozach towarów niebezpiecznych?

0
713

Towary niebezpieczne to takie materiały , których przewóz jest zabroniony, zgodny z Europejską Umową do międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych – ADR Codziennie przez polskie drogi przewożone są substancje niebezpieczne, groźne dla zdrowia i życia człowieka oraz otoczenia. Ze względu na znaczny ich udział w przewozach towarów, istnieje duże prawdopodobieństwo wypadku z udziałem tego typu substancji i towarów. 

Co to jest ADR ? 

ADR to międzynarodowa konwencja, która dotyczy drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Umowa ta została sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. i początkowo na decyzje o podpisaniu zdecydowało się tylko 9 państw. Do 2018 roku, dzięki postępowi, umowę zobowiązało się podpisać 50 krajów. Od 2003 roku każda firma związana z transportem drogowym towarów niebezpiecznych (firma wysyłająca , przewoźnik oraz firma odbierająca towary niebezpieczne) zobowiązane jest do zatrudnienia doradcy ds. bezpieczeństwa („doradca ADR”). Zadaniem tego pracownika ma być pomoc w realizacji wymagań narzuconych przez konwencję, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań dla wojewody, oraz dopilnowanie aby w firmie wprowadzone zostały odpowiednie procedury i instrukcje bezpieczeństwa . Przepisy dotyczące ADR zostały stworzone w celu ograniczenia ilości wypadków z udziałem materiałów niebezpiecznych lub w miarę możliwości zminimalizowanie rozmiaru szkód z udziałem ładunków oznaczonych tablicami ADR. Dzięki swojej wiedzy kierowca zachowa bezpieczeństwo podczas przewozu oraz będzie potrafił się odpowiedzialnie zachować podczas sytuacji awaryjnych. „Materiały niebezpieczne” to te materiały, których przewóz jest albo zabroniony, lub dopuszczony jedynie na warunkach określonych przepisami. 

Kursy ADR

Rodzaje kursu dokształcającego początkowego:

a)kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych; 

b)kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;

c)kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych; 

d)kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Rodzaje kursu dokształcającego doskonalącego:

a)kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych; 

b)kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych; 

c)kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych; 

d)kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych. 

Ryzyko związane z pracą 

Z transportem drogowym wiąże się ryzyko wystąpienia pewnych zagrożeń, które mogą skutecznie ograniczyć szansę jego bezpieczny finał. Nie zawsze uda się zrealizować zamówienie we wcześniej ustalonym z klientem czasie i po określonych kosztach. Jakie rodzaje zagrożeń dotyczą tego typu transportu, z jakimi szkodami i problemami są związane oraz czy istnieją sposoby na ograniczenie ryzyka ich wystąpienia.? Ryzyko w transporcie drogowym oznacza jak prawdopodobieństwo wydarzenia się niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia wypadkowego, które mogłoby się wiązac się z zagrożeniem życia, uszczerbkiem na zdrowiu bądź utraty i przewożonego ładunku. Zgodnie z przepisami ustawy przepisy przewozowe można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje szkód transportowych: uszkodzenie przesyłki, jej ubytek lub utratę. Wszystkie te zagrożenia generują ogromne koszty, które najczęściej w negatywny sposób odbijaja się na kondycji finansowej przedsiębiorstwa zlecającego usługę co za tym idzie również samego przewoźnika. Najczęściej wybieranym środkiem transportu dla towarów jest transport drogowy. Jest to jedna z najbardziej rozbudowanych gałęzi transportu. Jego procent wynosi około 80 % wszystkich transportów. Skoro jest to najczęściej wybierany środek transportu towarów to powinniśmy liczyć się z tym że i zagrożenie w tej strefie będą największe. 

Przyczyny wypadków 

Źródłem zdarzeń, szkód i strat mogą być zarówno zdarzenia , w których to człowiek jest winny i jego decyzje wynikają z braku umiejętności, odpowiedniego przygotowania  lub po prostu łamania przepisów jak również sytuacje losowe, których nie da się przewidzieć . Przedstawimy państwu kilka podstawowych zagrożeń oraz przyczyn ich powstawania. Pierwszym najczęściej występującym źródłem szkód i strat transportowych są wypadki drogowe. Warto wspomnieć, że tego typu zdarzeń spowodowanych przez kierowców samochodów ciężarowych w ostatnich latach miało miejsce 1850, co stanowi 6 % wszystkich wypadków drogowych. W większości tych przypadków wynikały one z zignorowania przepisów prawa drogowego, zaśnięcia kierowcy podczas jazdy, awarii pojazdu, ale również z powodu przewinienia innych uczestników ruchu. Aktualnie prawo wprowadza takie normy aby pracowało się w tych warunkach jak najlepiej i jak najbezpieczniej. 

Kolejną przyczyną szkód w transporcie jest zły stan techniczny pojazdu przewożącego ładunek. Awarie mogą być rezultatem nie tylko nieodpowiedzialności czy nieumiejętność kierowcy, który nie sprawdził samochodu przed wyjazdem w trasę. Niestety wciąż istnieją pracodawcy którzy na wieśćo uszkodzonym elemencie auta , nie robi z tym absolutnie nic idzie Tego typu zaniedbanie ze strony kierowcy jak i pracodawcy może oznaczać, ze w razie awarii straty nie zostaną pokryte z ubezpieczenia OC przewoźnika .

Straty powoduje również działalność przestępcza, w ramach której kierowcy padają ofiarami kradzieży ich ładunków oraz często związanych także z kradzieżą naczep. Doświadczenie pokazuje, że na przestrzeni lat w zasadzie wiele się nie zmieniło jeśli chodzi o dokonywanie tego typu przestępstw. Jednak stosowane metody są o wiele bardziej wymyślne. Przestępcy nie tyle korzystają że swojej sily i broni co z naiwności kierowców. Sytuacje, w których ładunek pozostaje bez właściwej opieki, na przykład podczas postoju pojazdu to jednak z najczęsciej spotykanych informacji o kradziezy. Poza kradzieżami, często spotykanym przejawem działalności przestępczej są również oszustwa i wyłudzenia towarów. Są to takie rodzaje zagrożeń których trudno uniknąć.

Jak zminimalizować ryzyko?

Istnieje wiele czynników, dzięki którym można zwiększyć bezpieczeństwo transportu, a co za tym idzie zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkód. Przede wszystkim wiele zależy od umiejętności kierowcy, który ma za zadane dostarczyć ładunek. Chodzi przede wszystkim o przestrzeganie regulacji prawnych dotyczących stanu technicznego pojazdu oraz częstotliwości i długości przerw w prowadzeniu pojazdu, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, bhp oraz kultura podczas jazdy. . Doświadczone i rzetelne firmy transportowe bardzo dokładnie weryfikują te aspekty, co skutecznie zmniejsza niebezpieczeństwo uszkodzenia ładunku ze strony kierowcy.

Należy mieć również na uwadze, że odpowiedzialność za wystąpienie ewentualnych strat czy szkód w transporcie, nie leży jedynie po stronie kierowcy i przewoźnika. Aby w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo przejazdu, niezbędna jest także odpowiednia dokumentacja ze strony nadawcy przesyłki, dokładnie opisująca warunki, w jakich powinien być transportowany ładunek. Po stronie nadawcy leży także weryfikacja, czy przedsiębiorstwo, której chce powierzyć zlecenie, jest firmą rzetelną i sprawdzoną.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj