Kontrole IDT

0
683

Kontrole Inspekcji Transportu Drogowego, które są przeprowadzane na drodze to już standard ale nagłej wizyty inspektorów w siedzibie firmy, mało kto by się spodziewa. Mimo to takie wizyty nie są jakimiś wyjątkowymi  przypadkami, tylko naturalną koleją rzeczy przy posiadaniu własnej działalności . Inspektorzy mają prawo skontrolować siedzibę przewoźnika, który np. zwrócił ich szczególną uwagę na drodze, Taka kontrola może wynikać z rażących naruszeń kierowcy, które ukazano np. na kontroli pół roku czy nawet  rok wcześniej. Naturalnie może też dojść do zwykłej kontroli w zakładzie pracy. Niestety zdarza się, że kontrole są przeprowadzane na wniosek osób trzecich np. innego organu administracyjnego, kontrolnego lub nawet urzędu skarbowego. Na całe szczęście, o takiej kontroli w zakładzie, dowiadujemy się z powiadomienia, która ma w  obowiązku wysłać nam wcześniej IDT. Po otrzymaniu takiej wiadomości, inspektorzy mają od 7 do 30 dni na pojawienie się w państwa firmie. Czas kontroli rozkłada się różnie, może trwać nawet od 12 do 48 godzin. Na czas kontroli wpływ ma głównie wielkość przedsiębiorstwa, jak można się domyślić, im większa firma , tym dłużej będzie trwała kontrola. Kontrola to bardzo poważny proces, dlatego koniecznym jest to aby szefostwo było przy niej obecne. Jeśli jednak  kierownictwo nie będzie w stanie zapewnić o swojej obecności, ma obowiązek pisemnie kogoś upoważnić do reprezentowania go w czynnościach kontrolnych. Pominięcie tego kroku, może sporo kosztować przedsiębiorcę, grozi to nawet karą grzywną. Kiedy już otrzymaliśmy zawiadomienie, z niego pobieramy wytyczne, Skoro mamy już potrzebne dokumenty, to co się powinno na nich znaleźć ? Np. na zawiadomieniu powinniśmy znaleźć wytyczne, które będą brane pod uwagę podczas  kontroli. Te informacje powinny nam pomóc przy przygotowaniach do kontroli.   

Jakie dokumenty przygotować?

Działania Inspekcji Transportu Drogowego , reguluje umowa o transporcie oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Podczas kontroli weryfikowane będą czas pracy kierowcy,  dokumentacja związana z dostępem przedsiębiorcy do rynku, np. certyfikat kompetencji zawodowych. Powinniśmy przygotować również pliki zawierające badania, szkolenia kierowców oraz oczywiście akta osobowe. Warto również pamiętać o takich szczegółach jak aktualizowanie w dokumentach  na bieżąco informacji typu nazwa i adres firmy ( w przypadku nieaktualnych danych, na przedsiębiorstwo nakładana jest kara )

Kontrole Drogowe  

Inspektorzy transportu drogowego  mają prawny obowiązek do kontroli ruchu drogowego.

Inspektor transportu drogowego, podczas przeprowadzania kontroli drogowej, może wydać polecenie  i specjalne sygnały. Dodatkowo wykonuje czynności kontrolne, do których musi podejść w pełnym umundurowaniu oraz posługiwać się legitymacją służbową. Inspektor może wydawać polecenia zarówno w patroli pieszym jak i w pojeździe. 

Inspektor zatrzymuje kierowców za pomocą tzw lizaka lub najzwyczajniej ręką a kiedy warunki na drodze zaburzają odpowiednia widoczność, sięga po latarkę z czerwonym światłem lub tarczę odblaskową.   Inspektor jadący pojazdem służbowym może pokierować osobę poddaną kontroli za pomocą urządzeń sygnalizacyjnych czy świetlnych. Dodatkowo polecenie zatrzymania się może zostać narzucone przez kilkusekundowe  uruchomienie niebieskiego światła błyskowego wzmocnionego sygnałem dźwiękowym .Polecenie do zatrzymania pojazdu jest podawane w taki sposób i z takiej odległości żeby kierowca był w stanie je odczytać. Inspektor wyznacza miejsce postoju które nie będzie utrudniać ruchu i nie zagrozi  bezpieczeństwu. Inspektor może wydać polecenie jazdy za pojazdem ITD.

Inspektor po zatrzymaniu pojazdu podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania. Rozpoczęcie kontroli przez inspektora poprzedzone jest okazaniem kontrolowanemu legitymacji służbowej. Legitymacja, o której mowa upoważnia inspektora do dokonania czynności kontrolnych. Przystępując do czynności kontrolnych, inspektor może wydać polecenie wyłączenia silnika pojazdu. W przypadku gdy zagrożone jest bezpieczeństwo lub  wymaga tego kontrola inspektor może wydać kierującemu pojazdem lub pasażerowi polecenie opuszczenia pojazdu.

Inspektor może kierować sprawdzanym  pojazdem jeśli wymagane będzie :
–  sprawdzenia stanu technicznego pojazdu,
– sprawdzenia masy pojazdu,
– przestawienie pojazdu  którym kierowała osoba będąca w stanie nietrzeźwości albo będąca pod wpływem środka odurzającego.

Od stycznia 2011 r. do Inspekcji należy kontrola ruchu drogowego nie tylko pojazdów wykonujących przewóz drogowy , ale również  samochodów osobowych w wymienionych w ustawie Prawo o ruchu drogowym przypadkach: 

  • Jeżeli zachodzi podejrzenie, że kierowca znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu;
  • Jeżeli kierujący naruszył przepisy ruchu drogowego, a to naruszenie zostało zarejestrowane za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych lub urządzenia rejestrującego;
  • Jeżeli kierujący rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dokonując zatrzymania, inspektorom przysługują uprawnienia takie, jakie mają funkcjonariusze Policji, mają prawo wylegitymować kierującego, sprawdzić dokumenty (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, dowód zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub stwierdzającego opłacenie składki), mogą również sprawdzić stan trzeźwości kierującego oraz stan techniczny pojazdu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj