Wpływ spalin na zdrowie człowieka i środowisko

0
1181

Każdego dnia zarówno w domu jak i w zakładach przemysłowych dochodzi do spalania różnych substancji w efekcie czego otrzymujemy energię. W okresie grzewczym korzystamy z węgla, który pod wpływem spalania wydziela szkodliwe dla zdrowia oraz atmosfery substancje. Użytkujemy samochody, które są najpowszechniejszym środkiem lokomocji, w związku z czym nic dziwnego, że większość osób posiada własny samochód bądź też korzysta z komunikacji miejskiej w celu zapewnienia sobie transportu. Każdego dnia mijamy setki ludzi zmierzających w różnych kierunkach samochodami osobowymi, którymi dostają się do miejsca pracy, na zakupy, do lekarzy czy szkół. Samochody ciężarowe umożliwiają wykonywanie transportu ciężkiego i licznego ładunku zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami co w dzisiejszych czasami znacznie ułatwia proces spedycji i pozytywnie wpływa na gospodarkę handlową. Pomimo wielu zalet wynikających z korzystania samochodu osobowego, autobusu, samochodów ciężarowych itp. należy pamiętać, że spaliny, które wytwarzają te pojazdy wpływają nie korzystanie na ich użytkowników, osoby postronne oraz środowisko. 

Zanieczyszczenia powietrza dzielimy na dwie grupy ze względu na ich pochodzenie:

– zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego: wszelkie zanieczyszczenia występujące przed gwałtownym rozwojem gospodarki, tj. pożary lasów, wybuchy wulkanów, gazdy występujące na terenach bagiennych, erozja skał, parowanie słonych wód itp.,

– zanieczyszczenia pochodzenia antropologicznego: czyli wszystkie zanieczyszczenia wynikające z działań człowieka, np. dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, amoniak, tlenek azotu, pyły itp.

Dwutlenek węgla (CO2)

Największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza ma przemysł paliwowo-energetyczny, który szacuje się na ponad 50%. Podczas spalania paliw powstaje dwutlenek węgla, czyli CO2. Związek ten występuje w naszym środowisku naturalnie jednakże w stężeniu około 0,03%. Poprzez wpływ człowieka stężenie dwutlenku węgla w środowisku miejskim wzrosło i wynosi nawet do 0,07%. Gaz ten bezpośrednio wpływa na powstawanie efektu cieplarnianego, opady kwaśnych deszczy a nawet topnienie lodowców. 

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki jest gazem, który posiada właściwości toksyczne. Charakteryzuje go intensywny i duszący zapach jednak jest gazem bezbarwnym. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych lub wywołać wiele innych chorób. Należy pamiętać, że dwutlenek siarki jest głównym składnikiem smogu, z którym w dzisiejszych czasach walczą zwłaszcza stosunkowo duże miasta jak np. Kraków.

Amoniak

Amoniak jest powszechnie znany jako nieorganiczny związek chemiczny wodoru i azotu. Tak jak w przypadku dwutlenku siarki, amoniak posiada bardzo charakterystyczny i silny zapach. Podrażnia śluzówki oczu człowieka i działa drażniąco na drogi oddechowe. W zależności od stężenia oraz czasu, w którym mamy styczność z tym związkiem amoniak w różny sposób wpływa na organizm człowieka:

– 25 ppm: nieograniczony czas przebywania,

– 35 ppm: 8 godzin dziennie, gdyż jest to maksymalne dopuszczalne stężenie trwałe,

– 50 ppm: jedynie według niezbędnych potrzeb,

– 100 ppm: należy niezwłocznie opuścić pomieszczenie,

– od 400 ppm do 700 ppm: do godziny przebywania nie powinny wyniknąć efekty działania amoniaku na organizm,

– od 1000 ppm do 1700 ppm: już pół godzinne przebywanie z tą substancją wywołuje negatywne efekty naszego organizmu,

– od 2000 ppm do 5000 ppm: w ciągu pół godziny substancja może wywołać śmierć poprzez uduszenie w związku z działaniem silne drażniącym,

– powyżej 5000 ppm: substancja wywołuje śmierć w ciągu kilku minut. 

Tlenek azotu

Tlenek azotu najczęściej występuje w rejonach przemysłowych i wywołuje przewlekłe choroby układu oddechowego. Uznaje się, że tlenek azotu działa rakotwórczo oraz mutagennie. Atakuje cząsteczki ozonu przez co bezpośrednio wpływa na tworzenie się dziury ozonowej. 

Pyły

Pyłami nazywa się cząstki o wielkości ok. 0,001 do ok. 100 μm. Szczególnie niebezpieczne są dla nas mniejsze cząstki, które utrzymują się w powietrzu i wchodzą między innymi w skład smogu. Większe cząstki opadają na ziemię i zwyczajnie stanowią brud.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj